امام صادق «ع» می فرمایند: غنایى که تو را از ستمگرى باز دارد، بهتر از فقرى است که به گناهت کشاند.
عقیق: الإمام علی(ع) قال لابنه الحسن:
لا تلم إنسانا یطلب قوته، فمن عدم قوته کثر خطایاه.
امام على(ع) به امام حسن مجتبى(ع) می فرمایند:
انسانى را که طلب روزى خود مى‏ کند ملامت مکن، چه هر کس روزى خود (و خانواده خود) را نداشته‏ باشد، خطاهایش فزون گردد.
الإمام الصّادق(ع): غنى یحجزک عن الظّلم، خیر من فقر یحملک على الإثم.
امام صادق(ع) می فرمایند: غنایى که تو را از ستمگرى باز دارد، بهتر از فقرى است که به گناهت کشاند.
پی نوشت:
الحیاه / ترجمه احمد آرام، ج‏۴، ص: ۳۸۴ .
منبع:افکار

این خبر را به اشتراک بگذارید :