معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: زنگ نماز و اذان در مدارس الزامی و اجباری است، اما خواندن نماز برای دانش‌آموزان کاملاً اختیاری است.


به گزارش فرهنگ نیوز، حمیدرضا کفاش با بیان اینکه بخشنامه زنگ نماز و اذان به تمام مدارس سراسر کشور اعلام شده است، اظهار داشت: اقامه نماز کاملاً اختیاری است و برای نخواندن نماز هیچ امتیاز و نمره‌ای از دانش‌آموزان کسر نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس بخشنامه، ساعت نماز، باید در پایان آخرین ساعت آموزشی و نزدیک اذان ظهر، باشد، تصریح کرد: مدارس موظفند بر اساس فضای نمازخانه خود، نماز جماعت را برگزار کنند، اما شرکت دانش‌آموزان در نماز جماعت نیز الزامی نیست، چرا که برخی در ساعت دیگری این فریضه را به جای می‌آورند و برخی نیز به صورت فرادا نماز می‌خوانند.

کفاش درباره برنامه جدید آموزش و پرورش برای مدارس قرآنی نیز گفت: مدارس قرآنی همچون گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند و برنامه‌ای برای افزایش کمی این مدارس وجود ندارد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :