یکى از اصحاب امام صادق (ع ) که همواره به خدمت آن حضرت مى رسید، مدتى غایب شد، روزى یکى از آشنایان او به حضور امام صادق (ع ) آمد، امام از پرسید: فلانى کجاست ؟ حالش چطور است ؟…

عقیق:یکى از اصحاب امام صادق (ع ) که همواره به خدمت آن حضرت مى رسید، مدتى غایب شد، روزى یکى از آشنایان او به حضور امام صادق (ع ) آمد، امام از پرسید: فلانى کجاست ؟ حالش چطور است ؟.
او در پاسخ به امام صادق (ع ) به گونه اى پاسخ داد که گمان کرد، امام از وضع مالى آن شخص پرسیده است .امام صادق (ع ) پرسید: دینش چگونه است ؟او در پاسخ گفت : دینش به گونه اى است که شما دوست دارى .امام صادق (ع ) فرمود: هو والله الغنى : سوگند به خدا، او غنى و بى نیاز است .

پی نوشت:

بحار / باب سلامه الدین حدیث ۴، ص ۲۱۶ – ج ۲

منبع:جام

این خبر را به اشتراک بگذارید :