به گزارش خبرگزاری فارس، حسنی مبارک در بیانیه‌ای که از شبکه تلویزیونی دولتی این کشور قرائت کرد، ضمن عقب نشینی آشکار از مواضع قبلی خود اعلام کرد، که در انتخابات ریاست جمهوری سپتامبر آینده کاندید نخواهد شد.