طبق اعلام ستاد انتخاب فیلم برگزیده تماشاگران، تا روز ششم جشنواره هفدهم بهمن ماه، فیلم «شیار ۱۴۳» و «چ» در صدر آرای مردمی قرار گرفتند.


خبرگزاری فارس: «شیار ۱۴۳» در صدر آرای مردمی قرار گرفت/ «چ» فیلم دوم تماشاگران فیلم فجر
به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی خانه سینما طبق اعلام ستاد انتخاب فیلم برگزیده تماشاگران،میانگین امتیاز ات فیلم برگزیده تماشاگران تا روز ششم جشنواره هفدهم بهمن  ماه به شرح زیر اعلام کرد:
فیلم سینمایی شیار ١۴٣-با  ٣.٢١امتیاز
فیلم سینمایی چ با ٣.١٧امتیاز
فیلم سینمایی  قصه ها با ٣.١۴امتیاز
همکاران ستاد برگزاری رای تماشاگران تاکنون موفق شده اند نسبت به ترغیب و جمع آوری و شمارش ۴٣٧٢٠فقره رای اقدام کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :