بودند جزو قافله بی سوادها/ یک عده بی سواد، رضائی نژادها
به گزارش جهان به نقل از دانشجو، محمد رسولی متناسب با سخنان اخیر حسن روحانی که منتقدان خود را بی سواد خوانده بود و همچنین توزیع سبد کالا شعری سروده و در اختیار خبرگزاری ها قرار داده است.

متن این شعر به شرح ذیل است:

بودند جزو قافله بی سوادها
یک عده بی سواد، رضائی نژادها

عقد اخوتی که نبستیم هم شکست
پای قرارداد، سر انعقادها

ای وای از آن نهاد ریاست که هیاتش
یک سینه آه کرده بلند از نهاد ها

یک بی سواد، در صف کالا، دو روز پیش
جان داده است در وسط ازدیادها

مائیم و خشم از طمع کدخدای ده
تو باش و خنده های محمدجوادها

این خبر را به اشتراک بگذارید :