محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا امکان شناورسازی نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم در سال آینده وجود دارد؟ گفت: تصمیم گیری در این زمینه توسط بانک مرکزی صورت می گیرد، اما به هر حال این بانک پس از بررسی مسائل اقتصادی، سیاستهایی که در سال آتی اجرا خواهد شد را اعلام خواهد کرد.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی تصریح کرد: بانک مرکزی با تحلیل نتایج اقدامات گذشته، بررسی تجارب قبلی و احتساب عوامل موثر در تعیین پول، سیاستهایی که اعمال خواهد شد را بر اساس فرمولهای اقتصادی و علمی تدوین و ابلاغ می کند.

وی در پاسخ به این سئوال که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چه تاثیری بر تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی سال آینده خواهد گذاشت؟ گفت: وجوه یارانه های نقدی که از طریق حسابهای بانکی در اختیار افراد قرار می گیرد، می تواند در بخشهای مختف اقتصادی سرمایه گذاری شود.

مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: این سرمایه گذاری می تواند توسط سیستم بانکی انجام شود که همین امر منجر به ارائه محصولات با قیمت مطلوب به جامعه خواهد شد.

خاوری اجرای هدفمندی یارانه ها را بر نرخ پول بی تاثیر دانست و تصریح کرد: یارانه های نقدی به دلیل اینکه به نحوی توسط سیستم بانکی جذب می شود و به سرمایه گذاری اختصاص می یابد، تاثیری خاصی بر نرخ پول نخواهد گذاشت.

وی وجوه یارانه های نقدی را باعث کنترل تقاضا عنوان و بیان کرد: با توجه به این امر یارانه های نقدی بر نرخ تورم تاثیر گذار نخواهد بود.

این مقام مسئول در نظام بانکی کشور گفت: بانک مرکزی براساس نرخ تورم و دیگر عوامل نظیر تقاضای دریافت تسهیلات، برنامه ریزی خواهد کرد.

خاوری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نرخی مناسب را با درنظر گرفتن جمیع جهات اعلام خواهد کرد، افزود: از این طریق سعی می شود که نه تنها رضایت مردم جلب شود بلکه نظام بانکی نیز بتواند فعالیت خود را ادامه دهد.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی، قضاوت در مورد موارد مذکور را مستلزم اعلام سیاستها از سوی بانک مرکزی عنوان کرد.