در جلسه امروز هیأت نظارت بر مطبوعات ۳۹ نشریه و پایگاه اطلاع‌رسانی از جمله پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی«مبنا» به مدیرمسئولی مهرداد بذرپاش مجوز انتشار دریافت کردند.
صراط:  در جلسه مورخ امروز هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۳۹ نشریه و پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مجوز انتشار دریافت کردند.

در این جلسه همچنین با فعالیت «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مبنا» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی «مهرداد بذرپاش»، «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شما نیوز» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی «فاطمه نجفی»، «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی غرب ایران» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی «محمد رضا بیاناتی»، «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی طبیب ما»  به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی «عباس زارع نژاد»، «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فرهنگ ایرانی» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی «مراد عنادی»، «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی افکار» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی «سید حکمت الله موسوی»، «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مقاومت اسلامی» به صاحب امتیازی «موسسه صبح قریب ایرانیان» و مدیر مسئولی «مصیب نعیمی»، «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایثارگران انقلاب اسلامی» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی «قدرت اله رحمانی»، «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نسیم» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی «محمد شجاعیان زنجانی»، «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عتبات عالیات» به صاحب امتیازی «موسسه انجمن دانشگاهی توسعه علمی و فرهنگی عتبات عالیات» و مدیر مسئولی «محمد آقا رضی»، «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کویر» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی «جواد انصاری فرد»، «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی  آبا» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی «مجید طالب زاده»، «پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هوا نما» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی «علی محمد خان محمدی هزاوه»، موافقت شد.

همچنین در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی ۳۷ نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.
منبع: فارس

این خبر را به اشتراک بگذارید :