کاری کنید که قرآن برایتان شیرین بماند.
عقیق:استاد فاطمی نیا در خصوص اثربخشی دعا می فرماید: «اهل بیت(ع) فرموده اند: کاری کنید که قرآن برایتان شیرین بماند؛ دعا برایتان شیرین بماند!… دعاهای ماثوره بسیار فضایل دارد؛ اما اثربخشی این ها منوط است به دوری از گناه… مرحوم پدرم که خودش از صلحا و اولیا بود می فرمود: دعاها را برای ترقی بخوانید؛ ثوابش خودش می آید.»
پی نوشت :
برگرفته از کتاب «نکته ها از گفته ها»
منبع:باشگاه خبرنگاران

این خبر را به اشتراک بگذارید :