به گزارش مجله پاسدار اسلام، آیت الله سید جعفر شبیری زنجانی در گفت و گو با پرتو سخن به نقل خاطراتی از سابقه آشنایی خود با مقام معظم رهبری پرداخته که در بخشی از آن چگونگی آشنایی مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی را شرح داده است.

آیت الله شبیری زنجانی می گوید: چهارم رجب سال ۱۳۳۶ به گاراژ رفتم تا به زیارت عتبات مشرف شوم. در آنجا آقای هاشمی رفسنجانی و مرحوم آقای ربانی املشی و آشیخ محمد هاشمیان هم بودند. به کربلا که رسیدیم آقا مرا دیدند و گفتم با چند نفر از دوستان از قم آمده ام؛ با آنها رفیق بشوید خوب است.

وی ادامه می دهد: در زمان ریاست جمهوری آقا وقتی این قضیه را برایشان تعریف کردم فرمودند:«می دانید که باعث رفاقت من با آقای رفسنجانی شما شدید؟» و بعد یادآوری کردند:«در کربلا بود. اول دفعه که ایشان را دیدم، خوشم نیامد. تجربه هم دارم با کسانی که اول دفعه که می بینمشان خوشم نمی آید، اگر رفیق بشوم دوام پیدا می کند. خود شما هم یکی از آن مصادیق هستید.»

آیت الله شبیری زنجانی همچنین در خصوص این دوستی می افزاید: این زمستان ۳۶ در کربلا بود که همدیگر را دیدند. آقا سال ۳۸ آمدند قم و در درس مرحوم آیت الله داماد با آقای رفسنجانی آشنا شده و فکر می کنم با هم هم بحث شدند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :