استاد قرائتی:
اگر کسى به شما بگوید: من شما و سنگ را دوست دارم،


این توهین به شماست. اگر بگوید: از غذایى که تهیّه کرده ‏ام،
هم شما بخورید هم گربه ‏ام مى‏ خورد، توهین است.
اگریک موش دردیگ غذابیفتد، تمام غذاازقابلیّت مصرف مى‏ افتد.یک روز تمام مسافران هواپیما را پیاده و بارى را که بسته شده بود
تخلیه کردند و گفتند: یک موش در هواپیما دیده شده است.
پرسیدیم: این همه مسافر و بار به خاطر یک موش باید پیاده شود؟
گفتند: بله، زیرا ممکن است این موش یکى از سیم‏ها را بجود
ورابطه خلبان با فرودگاه قطع شود و موجب سقوط هواپیما شود.
آرى، موش شرک، سیم اخلاص را مى‏ جود و رابطه بنده با
خالق قطع مى‏شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :