بر این اساس ملى پوشان کشورمان در روز سه شنبه ۲۱ دى ماه در ورزشگاه الریان به مصاف عراق مى روند و در روزهاى ۲۵ و ۲۹ دى ماه در ورزشگاه قطراسپورت به ترتیب مقابل کره شمالى و امارات صف آرایى خواهند کرد.

شاگردان افشین قطبى اگر به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک چهارم نهایى مسابقات جام ملت هاى ۲۰۱۱ آسیا صعود کنند در این مرحله روز شنبه ۲ بهمن ماه در ورزشگاه الریان به دیدار تیم دوم گروه C مى روند که در آن تیم هاى کره جنوبى، هند، استرالیا و بحرین حضور دارند.

در صورتی که تیم ملى فوتبال کشورمان به عنوان تیم دوم گروه D به مرحله یک چهارم نهایى مسابقات راه پیدا کرد روز شنبه ۲ بهمن ماه برابر تیم اول گروه C به میدان خواهد رفت. این بازى در ورزشگاه السد شهر دوحه برگزار مى شود.

اگر تیم ملى فوتبال ایران در مرحله گروهى صدرنشین گروه D شد و در مرحله یک چهارم نهایى نیز از سد تیم دوم گروه C گذشت در مرحله نیمه نهایى برابر برنده دیدار تیم اول گروه A – تیم دوم گروه B صف آرایى مى کند. این بازى در ورزشگاه خلیفه برگزار خواهد شد. ملى پوشان فوتبال کشورمان در صورتى که به عنوان تیم دوم گروه D موفق به عبور از مرحله یک چهارم نهایى شوند در مرحله نیمه نهایى مقابل برنده دیدار تیم اول گروه B – تیم دوم گروه A به میدان مى روند، این بازى نیز در ورزشگاه الغرافه برگزار مى شود.

برنامه کامل مسابقات فوتبال جام ملت هاى ۲۰۱۱ آسیا

مرحله گروهى:

جمعه -۱۷/۱۰/۱۳۸۹

قطر – ازبکستان، ساعت ، ۱۹:۴۵ ورزشگاه خلیفه (گروه A)

شنبه – ۱۸/۱۰/۱۳۸۹

کویت – چین، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه الغرافه (گروه A)

جام قهرمانی آسیا

یکشنبه – ۱۹/۱۰/۱۳۸۹

ژاپن – اردن، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه قطراسپورت (گروه B)

عربستان – سوریه، ساعت ۱۹:۴۵ ورزشگاه الریان (گروه B)

دوشنبه -۲۰/۱۰/۱۳۸۹

هند – استرالیا، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه السد (گروه C)

کره جنوبى – بحرین، ساعت ۱۹:۴۵ ورزشگاه الغرافه (گروه C)

سه شنبه – ۲۱/۱۰/۱۳۸۹

کره شمالى – امارات، ساعت ۱۶:۴۵ورزشگاه قطراسپورت (گروه D)

عراق – ایران، ساعت ۱۹:۴۵ ورزشگاه الریان (گروه D)

چهارشنبه – ۲۲/۱۰/۱۳۸۹

ازبکستان – کویت، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه الغرافه (گروه A)

چین – قطر، ساعت ۱۹:۴۵ ورزشگاه خلیفه (گروه A)

پنجشنبه – ۲۳/۱۰/۱۳۸۹

اردن – عربستان، ۱۶:۴۵  ورزشگاه الریان (گروه B)

سوریه – ژاپن، ۱۶:۴۵ ورزشگاه قطراسپورت (گروه B)

جمعه – ۲۴/۱۰/۱۳۸۹

استرالیا – کره جنوبى، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه الغرافه (گروه C)

بحرین – هند، ساعت ۱۹:۴۵ ورزشگاه السد (گروه C)

دیدار ایران - کره شمالی

شنبه – ۲۵/۱۰/۱۳۸۹

ایران – کره شمالى، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه قطراسپورت (گروه D)

امارات – عراق، ساعت ۱۹:۴۵ ورزشگاه الریان (گروه D)

یکشنبه – ۲۶/۱۰/۱۳۸۹

قطر – کویت، ساعت ۱۹:۴۵ ورزشگاه خلیفه (گروه A)

چین – ازبکستان، ساعت ۱۹:۴۵ ورزشگاه الغرافه (گروه A)

دوشنبه – ۲۷/۱۰/۱۳۸۹

عربستان – ژاپن، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه الریان (گروه B)

اردن – سوریه، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه قطراسپورت (گروه B)

سه شنبه -۲۸/۱۰/۱۳۸۹

کره جنوبى – هند، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه السد (گروه C)

استرالیا – بحرین، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه الغرافه (گروه C)

چهارشنبه – ۲۹/۱۰/۱۳۸۹

عراق – کره شمالى، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه الریان (گروه D)

امارات – ایران، ساعت ۱۶:۴۵ورزشگاه قطراسپورت (گروه D)

مرحله یک چهارم نهایى:

جمعه – ۱/۱۱/۱۳۸۹

بازى شماره ۱:  تیم اول گروه A – تیم دوم گروه B، ساعت ۲۰:۰۵ ورزشگاه خلیفه

بازى شماره ۲: تیم اول گروه B – تیم دوم گروه A، ساعت  ۱۷:۰۵ ورزشگاه الغرافه

شنبه – ۲/۱۱/۱۳۸۹

بازى شماره ۳:  تیم اول گروه C – تیم دوم گروه D، ساعت ۱۷:۰۵ ورزشگاه السد

بازى شماره۴:  تیم اول گروه D – تیم دوم گروه C، ساعت ۲۰:۰۵ ورزشگاه الریان

مرحله نیمه نهایى:

سه شنبه –  ۵/۱۱/۱۳۸۹

برنده بازى شماره یک – برنده بازى شماره ۳ ، ساعت ۲۰:۰۵ ورزشگاه خلیفه

برنده بازى شماره ۲- برنده بازى شماره ۴ ، ساعت ۱۷:۰۵ ورزشگاه الغرافه

دیدار رده بندى:

جمعه – ۸/۱۱/۱۳۸۹

ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه السد

 

دیدار فینال:

شنبه – ۹/۱۱/۱۳۸۹

ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه خلیفه

تنظیم برای تبیان: حسین محمدی