شنیده های خبرنگار کلمه نیوز حاکی است (فاطمه.ج) دختر (سید مهدی.ج) از اعضای شورای مرکزی مجمع روحانیون در برخی تجمعات و اغتشاشات پس از انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری از جمله روز ۱۳ آبان در میدان هفت تیر و برخی ناآرامی‌ها از جمله حادثه شب عاشورا در حسینیه‌ی جماران شرکت فعال داشته است.
بنابراین گزارش  مشارالیها دارای مجوز اقامت(گرین کارت) از کشور کانادا بوده و تردد‌های متوالی و مبهمی طی سال‌های ۸۷ و ۸۸ به این کشور داشته از دوستان نزدیک همسر سید حسن خمینی و برخی دیگر از اعضای بیت حضرت امام(ره) می‌باشد.
براساس همین گزارش نامبرده دارای پرونده‌ای مفتوح در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی است که در دست بررسی و رسیدگی قضایی می‌باشد.
(فاطمه .ج) همسر (محمد مهدی .الف) فرزند (علی اکبر.الف)عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون است.
عارفه دختر دیگر (ج)از دوستان خانوادگی علی کروبی فرزند مهدی کروبی بوده و ارتباط نزدیکی با آنان دارد، در برخی موارد همراه با علی کروبی و همسرش در تحرکات فتنه‌گران (از جمله به سردادن شعار در منطقه محل سکونت) شرکت فعال داشته است.  لازم به ذکر است (حسن.ج) برادر عارفه و فاطمه از دوستان بسیار نزدیک و شریک تجاری علی کروبی می باشد.