کســـی گفت :


“حــــاج آقا دعا کنید من آدم بشــــوم ”
با خنـــده ی ملیحــی گفتند :
“با دعـــــا کســــی آدم نمی شود… ”
آیــت الله العظمــی بهــاء الدینــی را می گویم…

این خبر را به اشتراک بگذارید :