به گزارش پایگاه ۵۹۸، پایگاه اینترنتی رسای اندیشه با رویکرد جریان شناسی فکری روحانیت به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرد.

رسای اندیشه شامل بخش ها و سرویس های مختلفی است.

جریان شناسی روحانیت، بنیان های اندیشه، شاخص انقلاب، مؤسسات حوزوی و اهالی اندیشه از مهم ترین سرویس های این پایگاه اندیشه‌ای حوزوی است.

سرویس جریان شناسی به رابطه و نسبت روحانیت در حوزه های سیاست، مدرنیته و منطق فهم دین می پردازد.

سرویس بنیان های اندیشه در حیطه نظام اندیشه بشری مباحثی همچون معرفت شناسی،هستی شناسی،انسان شناسی وارزش شناسی را مطرح می کند.

سرویس شاخص مهم ترین ملاک ها و شاخص ها از منظر آیات،روایات و اندیشمندان را تشریح می کند.

در سرویس موسسات و مراکز حوزوی با تاریخچه و بخش های مختلف نهاد کهن و ریشه دار حوزه های علمیه و موسسات و مراکز مرتبط با آن، آشنا می شویم.

در سرویس اهالی اندیشه نیز با بزرگان و اهالی اندیشه و سوابق، فعالیت ها و آثار علمی آنان آشنا می شویم.

کاربران جهت دسترسی به این پایگاه می توانند به نشانی rasayeandisheh.ir مراجعه کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :