استان سنگک بربری تافتون لواش
تهران ۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰
تبریز ۲۷۵ ۱۷۵ ندارد ۶۵
همدان ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۷۵
اردبیل ۲۰۰ ۲۰۰ ندارد ۶۰
ارومیه ۲۵۰ ۲۰۰ ندارد ۷۰
مشهد ۳۰۰ ۱۷۵ ۱۲۵ ۱۰۰
کرج ۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰
اهواز ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
شهرکرد ۲۲۵ ۲۰۰ ۸۵ ندارد
اصفهان ۳۲۵ ۱۷۵ ۱۰۰ ۹۵
کرمانشاه ۳۰۰ ۲۵۰ ۱۵۰ ۸۰
کرمان ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۵۰
سنندج ۲۵۰ ۲۰۰ ندارد ۷۵
قم ۳۰۰ ۳۰۰ ۸۵ ۸۵
ایلام ۲۵۰ ۲۲۵ ۱۲۵ ۷۵
قزوین ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
شیراز ۳۵۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۱۰۰
سمنان ۳۰۰ ۱۷۵ ۱۲۵ ۷۰
زاهدان ۳۵۰ ۲۵۰ ۳۵۰ ۷۵
بندرعباس ۳۰۰ ۱۵۰ ۷۰ ۶۵
زنجان ۲۵۰ ۲۰۰ ۸۵ ۷۰
اراک ۲۵۰ ۲۰۰ ۷۵ ۷۵
رشت ۲۸۰ ۲۵۰ ۱۴۵ ۱۰۰
خرم آباد ۲۵۰ ۲۲۰ ۸۰ ۸۰
ساری ۲۷۵ ۲۰۰ ۱۲۵ ۷۰
گرگان ۲۷۵ ۲۰۰ ندارد ۷۵
یاسوج ۲۸۰ ۱۹۰ ۹۰ ۸۵
یزد ۳۰۰ ۲۰۰ ۹۰ ۷۰
بوشهر ۳۵۰ ۲۵۰ ۹۰ ۸۰
بیرجند ۲۵۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۱۰۰
بجنورد ۲۵۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۱۰۰

در همین حال، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از نهایی شدن نرخ نان به صورت استانی در سراسر کشور خبر داده و گفته است: از روز چهارشنبه یکم دی‌ماه نان براساس قیمت‌های جدید عرضه می‌شود. همچنین قیمت‌های جدید در نانوایی‌های سراسر کشور نصب شده و در معرض دید مشتری قرار خواهد گرفت

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :