دستورالعمل اجرایی مسابقات فرهنگی هنری درسطح مدارس تا کشوری. در این کتاب می توانید همه فرم های داوری و شرح مسابقات فرهنگی هنری ، قرآن و نهج البلاغه را بیابید
دستورالعمل اجرایی مسابقات فرهنگی هنری درسطح مدارس تا کشوری.
در این کتاب می توانید همه فرم های داوری و شرح مسابقات فرهنگی هنری ، قرآن و نهج البلاغه را بیابید
این  کتاب را می توان ابزار مهم و ضروری برای یک مربی پرورشی مدرسه دانست

payam mehr

این خبر را به اشتراک بگذارید :