شعر گفتن بهانه می‌خواهد

علتی عاشقانه می‌خواهد!

گفتن شعر عاشقانه ولی

خودمانیم، چانه می‌خواهد!


ما نداریم چانه، اما یار

دائم از ما ترانه می‌خواهد

کاش مشکل فقط همین‌ها بود…

دلبر اما چه‌ها نمی‌خواهد!

من رسیدم به این نتیجه که او

پهنه‌ای بی‌کرانه می‌خواهد

جمعه‌بازار کیش می‌طلبد

شنبه‌، بازار بانه می‌خواهد

گفته‌ام هندوانه یا انبه؟؟

دل‌شان هردوانه می‌خواهد!

مشکل دانه هم درست شود…

مرغ ما آشیانه می‌خواهد!

یار من مثل دختران دگر

پول و ماشین و خانه می‌خواهد*

زندگی ابتدای تشکیلش

شک نکن پشتوانه می‌خواهد

وا نشد با کلید روحانی!

زن «کلید خزانه» می‌خواهد…!!

این خبر را به اشتراک بگذارید :