مرا ببخش که مثل تو مهربان نشدم

 مرا ببخش که پیر آمدم، جوان نشدم

 مرا ببخش که از خاک بودم و هرگز _

 برای دست دعای تو آسمان نشدم

 ” هزار جهد بکردم که سر عشق…”ولی شکر –

 حریف حرف حساب دل و زبان نشدم

 همیشه نیت گرگ و شبان یکی بوده است

 خدای شکر ،که من ، این نبودم،آن نشدم

 چه فرق مثل چه کس بوده ام ؟مهم این است-

 که با وجود تو محتاج دیگران نشدم

این خبر را به اشتراک بگذارید :