خدا بزرگ ، خدا مهربان ، خدا خوب است

تو خوب هستی و من خوبم و هوا خوب است

دلم اگر چه شکسته ،اگر چه بیما ر است —

ولی به عشق تو چون هست مبتلا ، خوب است

مریض عشق تو هرگز شفا نمی خواهد

چرا که درد اگر بود بی دوا ،خوب است

مگو که “درد و بلا یت به جان من بخورد”

به راه عشق ، اگر درد ، اگر بلا خوب است

***

خوشم به خنده ، به اخم و گلایه ات ، زیرا —

هر آنچه می رسد از جانب شما خوب است

این خبر را به اشتراک بگذارید :