۲- نام کتاب: پیشوای غم امام محمد تقی (ع) – نویسنده: هیئت تحریریه – ناشر موسسه در راه حق –کتابخانه: شبکه اطلاع رسانی آل البیت امام جواد ع ایلام  – تاریخ نشر زمستان -۱۳۷۶ ۳- نام کتاب: مسند الامام جواد (ع) – نویسنده: الشیخ عزیز الله العطاردی – ناشر الموتمر العالمی للامام رضا (ع)۱۴۱۰ه.ق   :تاریخ نشر ۴- نام کتاب: سبل الرشاد الی اصحاب الامام الجواد (ع) – نویسنده: عبد الحسین الشبستری – ناشر المکتبه التاریخیه المختصر – تاریخ نشر ه.ق ۱۴۲۱ ۵- نام کتاب: الامام محمد الجواد (ع) سیره و التاریخ نویسنده: السید عدنان حسینی – ناشر: مرکز الرسالهتاریخ نشر: ذالعقده ۱۴۲۰ ه.ق ۶- نام کتاب: زندگی امام جواد (ع) – نویسنده: حسین ایمانی یامچی – ناشر:نشر روح – زمستان ۱۳۷۶ ۷- نام کتاب: زندگانی سیاسی امام جوا د (ع) – نویسنده: جعفر مرتضی العالمی – ناشر: دفتر انتشارات اسلامی ۸- نام کتاب: زندگانی امام جواد (ع) – نویسنده: احمد صادقی اردستانی – ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی نقش  – پاییز ۱۳۷۶ ۹- نام کتاب: زندگانی جواد الائمه امام محمد تقی (ع) – نویسنده: آیت الله سید محمد تقی مدرسی – ناشر انتشارات محبان الحسین – بهار ۱۳۷۹ ۱۰- نام کتاب: زندگانی حضرت جواد (ع) – نویسنده: ابوالقاسم سحاب – ناشر انتشارات الاسلامیه – اول جمادی الاخری ۱۳۷۴ ۱۱- نام کتاب: نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد (ع) – نویسنده عبد الرزاق مقرم  – ناشر آستان قدس رضوی  ۱۳۷۹ تهیه و تنظیم برای تبیان: سید پیمان صابری 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :