برنامه ی درسی کلاس اول ابتدایی  دبستان دخترانه …. سال تحصیلی ۹۳-۹۲

ایام هفته

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

زنگ ششم

شنبه

فارسی

فارسی

ریاضی

فارسی

بنیه علمی

هنر

یکشنبه

ریاضی

فارسی

گام نخست*

فارسی(املا)

علوم

—-

دوشنبه

علوم

فارسی

فارسی

ریاضی

ورزش

قرآن آموزشی

سه شنبه

ریاضی

گام نخست*

فارسی

فارسی(املا)

علوم

—-

چهارشنبه

ریاضی

فارسی

فارسی(املا)

ورزش

گام نخست*

هنر

            ساعت آموزش قرآن(حفظ سوره ترتیل احکام مفاهیم قرآن- صوت) که به عنوان برنامه گام نخست در برنامه گنجانده شده است

           ساعت شروع برنامه صبحگاهی ۷:۴۵ دقیقه می باشد

              ساعت پایان کلاس در روزهای زوج ۱۳:۳۰ و روزهای فرد ۱۲:۲۵ می باشد

              لازم است برای روزهای زوج دانش آموزان خوراکی همراه داشته باشند(ترجیحا نان و پنیر و غیره)

             روزهای زوج ساعت ۱۲:۲۵ تا ۱۲:۴۵ نماز جماعت(زنگ عبادت) برگزار می شود

این خبر را به اشتراک بگذارید :