به منظور اجرای طرح باز مهندسی پوشش هماهنگ دانش آموزی با تأکید بر ترویج لباس های بومی و محلی که طی جلسات متعدد ستاد عفاف و حجاب معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت، جهت هر گونه اظهارنظر تقدیم می شود.
شایسته است طرح مذکور توسط کارشناسان محترم اداره فرهنگی و هنری بررسی و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۱/۰۳/۹۲ به دبیرخانه عفاف و حجاب مستقر در اداره کل فرهنگی و هنری معاونت پرورشی و فرهنگی ارسال فرمایند، جهت دریافت طرح فایل ضمیمه را دانلود فرمایید.

http://pt.medu.ir/pt/ptDocs/notice/form%20efaf%20o%20hejab.rar

این خبر را به اشتراک بگذارید :