احتراما خلاصه ی بیست برنامه ی جناب آقای قرائتی جهت استفاده ی دآنش اموزان عزیز حضورتان تقدیم می گردد.لطفا چنانچه نیاز به جزوات بیشتر می باشد کتاب را کپی ودر اختیار دانش آموزان قرار دهید .جهت استفاده از این برنامه می بایست نرم افزار acrobat reader بر روی سیستم شما نصب باشد.

۲۰barnamedore21

این خبر را به اشتراک بگذارید :