دریافت فایلهای صوتی:

بخش اول – کیست زینب همیشه بی همتاست (مدح)

بخش دوم – روضه ورود به کربلا

بخش سوم – عمه سادات عمه سادات عمه سادات یازینب (زمینه)

بخش چهارم – قفس سینه و دل شیدا شکسته با نگاه حسین (واحد)

بخش پنجم – تو بهشتی تو عالم آرا (واحد)

بخش ششم – فریاد یا محمدا آقام رسید به کربلا (دودمه)

این خبر را به اشتراک بگذارید :