بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برخی جوسازی‌های سازماندهی شده علیه مخالفان این وزیر پیشنهادی انجام شد.
پیامک‌هایی با متن یکسان و سازماندهی شده به تلفن همراه نمایندگان مخالف نجفی با محتوای تهدید و اهانت فرستاده می‌شود.

بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برخی جوسازی‌های سازماندهی شده علیه مخالفان این وزیر پیشنهادی انجام شد.

جوسازی‌ها علیه مخالفان نجفی تا جایی پیش رفته که حتی طی روزهای اخیر پیامک‌هایی با متن یکسان و سازماندهی شده به تلفن همراه نمایندگان مخالف نجفی با محتوای تهدید و اهانت فرستاده می‌شود.

محتوای این پیامک‌ها مضامینی چون «شما خیانت کردید» و «وعده ما انتخابات آینده مجلس» و… است.

پیامک‌های مذکور به تلفن‌های افرادی همچون علیرضا زاکانی، احمد توکلی، حمید رسایی و مهرداد بذرپاش فرستاده شده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :