وی ادامه داد: شهلا جاهد در لحظه اعدام دعا می‌خواند و همچنان به گریه و التماس ادامه می‌داد.

وکیل جاهد گفت: مسئولان قضایی حاضر در حیاط زندان اوین تلاش زیادی برای برقراری صلح و سازش انجام دادند، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید.