مدیر روابط عمومی مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» گفت: چیزی از صحنه‌های مربوط به عاشورا در این سریال حذف نشده است و در ادامه سریال به روی آنتن می‌رود.

به گزارش فارس، پس از پخش قسمت «نینوا» از مجموعه مختارنامه در شب گذشته و مروری کوتاه و در حد چند دقیقه‌ای از حادثه عاشورا، علی رغم انتشار اخباری مربوط به تصویر نماز ظهر امام حسین (ع) در این سریال، رضا استادی در گفت‌وگو با فارس گفت: چیزی از ماجرای مربوط به عاشورا در سریال مختارنامه حذف نشده است و قسمت نینوا به طور کامل روی آنتن رفت. 

وی ادامه داد: تصاویر مربوط به امام حسین (ع) در عاشورا، مربوط به قسمت‌های بعدی سریال است که در قالب فلاش‌بک روی آنتن می‌رود.
استادی درباره تصمیم سازندگان درباره پخش تصویر حضرت ابوالفض (ع) در سریال نیز تصریح کرد: تا به حال تصمیم همان تصمیم قبلی مبنی بر نشان دادن چهره آن بزرگوار است. 

وی در پاسخ به این مسأله که برخی علما نشان دادن صورت آن حضرت را جایز نمی‌دانند، این رویکرد تغییری در تصمیم گیری شما نخواهد داشت؟ اظهار داشت: مسأله به این شدت و بزرگی که در برخی رسانه‌ها مطرح شده، نیست. نشان دادن تصویر حضرت ابوالفضل (ع) هدف اصلی کارگردان نیست و در بخش کوتاهی بنا بر ضرورت، بینندگان تصویری از ایشان می‌بینند.