کلید اولیه سوالات آزمون سراسری ۹۲ منتشر شد.به گزارش ایسنا، کلید اولیه سوالات گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، هنر، علوم تجربی، زبان‌های خارجی و علوم انسانی آزمون سراسری ۹۲ از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر شد.بر اساس این گزارش نتایج اولیه کنکور ۹۲ در روز شنبه ۱۲ مرداد ماه از طریق سایت سازمان سنجش منتشر شد.

سوالات و کلید اولیه آزمون سراسری ۱۳۹۲ به صورت زیر منتشر و در اختیار داوطلبین گرامی قرار می‌گیرد.

سوالات:

سوالات گروه آزمایشی ریاضی و فنی سال ۱۳۹۲
)ساعت ۱۴:۳۰ روز پنج شنبه(
دفترچه اختصاصی
۲
سوالات گروه آزمایشی هنر سال ۱۳۹۲
)ساعت ۲۰:۰۰ روز پنج شنبه(
دفترچه اختصاصی
۳
سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی سال ۱۳۹۲
)ساعت ۱۵:۰۰ روز جمعه(
دفترچه اختصاصی – بهیاری
۴
سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی سال ۱۳۹۲
)ساعت ۱۹:۰۰ روز جمعه(
دفترچه اختصاصی – زبان های فرانسه وآلمانی
۵
سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی سال ۱۳۹۲
)ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه(
دفترچه اختصاصی – اصول و عقاید
کلید اولیه:

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

کلید دفترچه عمومی (۱۱۱A) و اختصاصی (۱۲۰A)

کلید دفترچه عمومی (۱۱۱B) و اختصاصی (۱۲۰B)

کلید دفترچه عمومی (۱۱۱C) و اختصاصی (۱۲۰C)

کلید دفترچه عمومی (۱۱۱D) و اختصاصی (۱۲۰D)

 

گروه آزمایشی علوم تجربی

کلید دفترچه عمومی (۲۱۱B) و اختصاصی (۲۲۰B)

کلید دفترچه عمومی (۲۱۱C) و اختصاصی (۲۲۰C)

کلید دفترچه عمومی (۲۱۱D) و اختصاصی (۲۲۰D)

کلید دفترچه عمومی (۲۱۱A) و اختصاصی (۲۲۰A) – بهیاری

 

گروه آزمایشی علوم انسانی

کلید دفترچه عمومی (۳۱۱B) و اختصاصی (۳۲۰B)

کلید دفترچه عمومی (۳۱۱C) و اختصاصی (۳۲۰C)

کلید دفترچه عمومی (۳۱۱D) و اختصاصی (۳۲۰D)

کلید دفترچه عمومی (۳۱۱A) و اختصاصی (۳۲۰A) – اصول عقاید

 

گروه آزمایشی هنر

کلید دفترچه عمومی (۴۱۱A) و اختصاصی (۴۲۰A)

کلید دفترچه عمومی (۴۱۱B) و اختصاصی (۴۲۰B)

کلید دفترچه عمومی (۴۱۱C) و اختصاصی (۴۲۰C)

کلید دفترچه عمومی (۴۱۱D) و اختصاصی (۴۲۰D)

 

گروه آزمایشی زبان خارجی

کلید دفترچه عمومی (۵۱۱A) و اختصاصی (۵۲۰A)

کلید دفترچه عمومی (۵۱۱B) و اختصاصی (۵۲۰B)

کلید دفترچه عمومی (۵۱۱C) و اختصاصی (۵۲۰C)

کلید دفترچه عمومی (۵۱۱D) و اختصاصی (۵۲۰D)

این خبر را به اشتراک بگذارید :