نفر اول: حسن روحانی۱۵۷۱۳۳  رای

نفر دوم: قالیباف ۸۷۵۹۸ رای

نفر سوم: سعید جلیلی: ۵۵۹۸۷ رای

نفر چهارم: علی اکبر ولایتی:  ۲۶۵۰۰ رای

نفر پنجم: محسن رضایی: ۱۴۵۴۱ رای

نفر ششم: محمد غرضی: ۵۰۵۱رای

این خبر را به اشتراک بگذارید :