۱– شعر خوانی : دلبری که خرید دل ها را (کریمی )

۲- سرود : امشب چشمام مثه بارونه (کریمی)

۳- سرود: چشمه چشمه دل زلال (بنی فاطمه)

۴- شعر خوانی : برسانند اگر تربت دلداران را (بنی فاطمه)

۵- شعر خوانی : پسر فاطمه (س) دسته گل سرخ محمد (ص)(سازور)

۶- شور : همه جا همه وقت می خونیم یاحسین (سازور)

۷- سرود: عشق دلای بی تاب اومد (سازور)

۸- شور و سینه زنی : روی نیازم کجاست روی حسین است و بس (کریمی – سازور)

۹- مناجات آخر جلسه (سازور)

این خبر را به اشتراک بگذارید :