گفت: خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم اعتراف کرده است که طالبان و بن لادن و ملاعمر ساخته و پرداخته خود آمریکاست.
گفتم: رئیس اتحادیه اروپا هم هشدار داده است که تظاهرات و اعتصاب ها و بحران اقتصادی موجودیت اروپا را با خطر جدی مواجه کرده است.
گفت: بحران مالی و سیاسی در آمریکا نیز به اعتراف اوباما در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.گفتم: واشنگتن پست نوشته است؛ به جای «خاورمیانه جدید» که طرح آمریکا بود، خاورمیانه با الگوی ایران اسلامی شکل گرفته است.
گفت: ژنرال پترائوس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان هم اعتراف کرده است که افغانستان به یک تله بزرگ و کشنده برای آمریکا و ناتو تبدیل شده است.
گفتم: نیویورک تایمز هم نوشته است؛ رهبران ۲۰ کشور صنعتی در نشست اخیر خود فقط با هم عکس یادگاری گرفته و شاهد اعتراضات گسترده مردمی بوده اند.
گفت: پس آنهمه طرح و پروژه سیاستمداران آمریکایی و اروپایی برای چی بود و چه نتیجه ای داد؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو خونه اش آتیش گرفته بود، هر چند دقیقه یک بار وارد آتیش می شد و برمی گشت. ازش پرسیدند؛ چه خبرته؟ برای چی هی میری تو خونه و برمی گردی؟ گفت؛ بابام آتیش گرفته، میرم، جا به جاش می کنم که خوب سرخ بشه!

کلیدواژه ها : ,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :