پیامک شعبان جدید ۹۴

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد

عطر نفس بقیت الله آمد

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین (ع)

یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد
الهی!

رجب گذشت و ما از خودمان نگذشتیم…

الهی! از ما بگذر…

.
خدایا! ترا سپاس می گویم که در کرم خویش داخلم کرده ای و دلم را چرکهای بی خبری و غفلت خویش پاکیزه ساخته ای.

مناجات شعبانیه حضرت امیر علیه السلام
.
خدایا اگر بی خبری از آماده شدن برای دیدارت مرا به خواب غفلت فرو برده اما در عوض معرفت به بزرگی نعمت هایت مرا بیدار کرده.

حضرت امیرالمومنین (ع) در مناجات شعبانیه
.
مناجات «شعبانیه» را خواندید؟ بخوانید آقا!

مناجات شعبانیه از مناجات‏هایى است که اگر انسان دنبالش برود و فکر در او بکند،

انسان را به یک جایى مى‏رساند.

امام خمینی (ره)
اختصاصی پرچم های سیاه شرق

این خبر را به اشتراک بگذارید :