در ایام انتخابات، به خصوص بعد از مناظره ها شاعران جوان و خوش ذوق کشورمان اشعاری را می سرایند که این وبلاگ قصد دارد آنها را برای استفاده هواداران جمع آوری کند.

به گزارش حیات طیبه، به همت جمعی از شاعران جوان و هنرمندان حامی دکتر جلیلی وبلاگ شعر پیامکی با عنوان نهضت پیامکی شعر کوتاه برای سعید جلیلی ایجاد شد. در این وبلاگ اشعار کوتاهی برای پیامک قرار داده می شود.

در ایام انتخابات، به خصوص بعد از مناظره ها شاعران جوان و خوش ذوق کشورمان اشعاری را می سرایند که این وبلاگ قصد دارد آنها را برای استفاده هواداران جمع آوری کند.تعدادی از اشعار این وبلاگ را در ادامه با هم می خوانیم.

از روز نخست غیر سرباز نبود

با فتنه و انحراف دمساز نبود

دیروز اگر عقیده اش سازش بود

امروز سعید جبهه، جانباز نبود

***

بعد از کولاک جلیلی در مناظره سوم

الا دشمن ظلم و اشرافیت

پیام آور صدق و شفافیت

دلم تنگ تکیه کلام تو شد

نگفتی چرا باز هم ظرفیت!

***

آفتاب آمده بودیم که گل برگردیم

ننگمان باد که با بانگ دهل برگردیم

رای ما سعید جلیلی

***

هر کس به خیال نقشه ای می خواند

تنهاست جلیلی که چنین می داند

با بوق که زودتر رسیدن نتوان

دولت به قطار کهنه ای می ماند

***

بنیاد فساد و ظلم بر باد شود

بار دگر این مملکت آباد شود

هر روز شود عید به یاری سعید

ظرفیت عشق اگر که آزاد شود

***

احسنت به آن که سخت متقن

گفت از هنر و تعلم و فن

با اینهمه حرف خوب حتی

یک بار نگفت دولت من

این خبر را به اشتراک بگذارید :