این همان خصوصیتی است که در این دوره با آن سر و کار داریم. دوران انقلابها و نهضتها در کشورهای عربی به انگیزه آزادی از قید و بند استعمار خارجی و نفوذ حکومت اجانب و دخالت بیگانگان در سرنوشت آنان، گسیختن لجام تعبیری مجازی یا از نهضت و انقلاب است، و یا لجام گسیختگی از دین و کنار گذاشتن احکام دینی و گرداندن کارها بر محور شعارهای دیگران که هیچ ارتباطی با دین اسلام ندارد، و به هردو معنی این واقعیت را امروز می بینیم. و تعبیر عرب چه بسا قرینه ای بر همین مطلب باشد. چون ممکن است دلیل بر این باشد که این نهضتها بر پایه عربیت و قومیت عربی است نه بر اساس اسلام و دین و تملک آنها به بلاد و شهرستانها بدان معنی است که مردمی از همین سرزمینها به حکومت می رسند و زمام امور را به دست می گیرند و خروج از تحت سلطه عجم به معنای بیرون آمدن از تحت سلطه استعمارگران بیگانه است. چون لفظ عجم مخصوص فارسها نیست چنانکه عموم چنین گمان کرده اند بلکه شامل هر شخص غیر عرب می شود ، به هر زبان که باشد. 

بر گرفته از کتاب “تاریخ غیبت کبری” نوشته:”سید محمد صدر” ترجمه:”دکتر سید حسن افتخار زاده”

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :