سفرهای استانی لنکرانی به منظور حمایت از جلیلی از هفته آینده آغاز می‌شود.به گزارش تسنیم، سخنرانی و سفرهای استانی کامران باقری لنکرانی در حمایت از سعید جلیلی از ابتدای هفته آینده آغاز می‌شود.لنکرانی در هفته پایانی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، با حضور در استان‌های یزد، فارس، هرمزگان، خوزستان و بوشهر برای جلیلی تبلیغ و در حمایت از وی سخنرانی می‌کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :