دکتر سعید جلیل یدر برنامه تلوزیونی اش در شبکه خبر گفت:‌ تهاجم فرهنگی، ناتو فرهنگی و شبیخون فرهنگی چیزهای ضعیفی هستند که به وجود آمده و خود خاموش شدند اگر ما معدن قوی و غنی فرهنگ خود را خوب بشناسیم و به موقع از ظرفیت های فرهنگی استفاده کنیم دشمن باید از ما بترسد.


جلیلی با بیان این که یکی از ابزارها در دولت و نهادهای فرهنگی و در راس آن شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بسیار مهم می باشد خاطر نشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مهمتر از شورای عالی امنیت ملی باشد که بتواند در برابر حمله ای که دشمن در زمینه فرهنگ شروع کرده آمادگی داشته باشد.

وی با اشاره به این که حوزه سینما کتاب و رومان حوزه قدرت نمایی ماست خاطر نشان کرد: محصولاتی که بیشترین استقبال را داشته در حوزه سینما مبتنی بر گفتمان اسلام و دفاع از ارزش ها بوده مانند فیلم هایی چون آژانس شیشه ای، مریم مقدس، مختار و یوسف پیامبر که خودم در کشور های عربی دیدم با چه استقبالی مواجه شده است.

جلیلی ادامه داد: مفاهیم دینی وقتی در شکل هنری بیان می شود راه خود را پیدا می کند مانند بچه های آسمان و رنگ خدا؛ سینما می تواند در خدمت این آثار باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :