به گزارش ایسنا، امیر احمد گراوند افزود: مرزبانی با همکاری سپاه در مرزهای شرقی و غربی و ارتش در مرزهای جنوب بطور کامل آمادگی دارد و با هر گونه تردد مسلحانه، غیرمسلحانه و غیرقانونی در مرزهای کشور برخورد قاطع می‌کند.