خبرنامه دانشجویان ایران: جایزه علمی یونسکو (جایزه دانشمندان جوان برنامه انسان و کره مسکون”) به خانم عطیه کاظمی مجرد از ایران تعلق گرفت.
دبیر کل کمیسیون یونسکو در ایران در گفت وگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت این جایزه به طرح تحقیقاتی خانم کاظمی مجرد در حوزه توسعه پایدار در ذخیره گاههای زیست کره از طریق ارتقا خدمات اکوسیستم اختصاص یافته است.

محمدرضا سعید ابادی افزود: در پنج سال اخیر حضور پژوهشگران جوان کشورمان در رقابتهای علمی یونسکو چشمگیر بوده است و جوانان محقق و پژوهشگر ایرانی در مدت یادشده موفق شدند ۱۲ جایزه علمی از یونسکو دریافت کنند.

ذخیره گاه های زیست کره مناطقی هستند که از طریق برنامه انسان و کره مسکون یونسکو ثبت می شوند و در آنها تلاش می شود تا راهکارهای ابتکاری برای حل مسائل حفاظت، اکولوژی و توسعه پایدار بکار گرفته شود.

تا به امروز ۶۲۱ ذخیره گاه زیست کره در ۱۱۷ کشور جهان به ثبت رسیده اند.

سازمان یونسکو در راستای تشویق پژوهشگران جوان برای کار در زمینه های اکوسیستم (زیست بوم)، منابع طبیعی و تنوع زیستی از سال ۱۳۶۸، هر ساله برنامه انسان و کره مسکون جوایزی را تا سقف پنج هزار دلار اعطاء کرده است.

همزمان با خانم کاظمی مجرد پژوهشگران جوانی از اسپانیا – ساحل عاج – مکزیک – هند و افریقای جنوبی موفق به دریافت جایزه یونسکو در زمینه های اکوسیستم (زیست بوم)، منابع طبیعی و تنوع زیستی شدند.

اسامی برندگان “جایزه دانشمندان جوان برنامه انسان و کره مسکون” و جایزه میشل باتیس به وسیله شورای بین المللی هماهنگی برنامه انسان و کره مسکون (MAB) اخیرا در مقر یونسکو اعلام شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :