ادامه ثبت وبلاگهای حامی دکتر جلیلی
با گذشت ۱۰ روز از فراخوان ثبت نام وبلاگهای حامی دکتر سعید جلیلی، تعداد این وبلاگها ظهر امروز جمعه از مرز ۱۲۷۰ گذشت. فراخوان وبلاگهای حامی جلیلی از ده روز پیش آغاز شده بود. این وبلاگها در ستاد مجازی به آدرس: www.bloggers.saeedjalili.org به ثبت می رسند. پیش بینی شده بود تعداد وبلاگ های حامی دکتر […]
با گذشت ۱۰ روز از فراخوان ثبت نام وبلاگهای حامی دکتر سعید جلیلی، تعداد این وبلاگها ظهر امروز جمعه از مرز ۱۲۷۰ گذشت. فراخوان وبلاگهای حامی جلیلی از ده روز پیش آغاز شده بود. این وبلاگها در ستاد مجازی به آدرس: www.bloggers.saeedjalili.org به ثبت می رسند. پیش بینی شده بود تعداد وبلاگ های حامی دکتر جلیلی به ۱۰۰۰ برسد؛ اما با ادامه ثبت نام وبلاگهای حامی وی این تعداد همچنان رو به افزایش است. بنابر برنامه ریزی ستاد مجازی دکتر جلیلی همه شهرهای کشور دارای حداقل یک وبلاگ خواهند بود. لیست اسامی شهرهای دارای وبلاگ و فاقد وبلاگ در ستاد مجازی قابل مشاهده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :