نــه کـه ساده لـوح بـاشد ….  نــه کـه قـواعد سیـاسـے بـازی را بـلـد نبـاشــد
نــه کـه نـتـوانـد پـر هـیـــجـان و عـــوام پـسنـــد صحـبـت کـنــــد ..نــه کـه خـشک و سرد مـزاج بـاشـد

سعید جلیلی

سعید جلیلی

نــه کـه هنـر نـداشتـه بـاشـد بـا لـغـات بـازی کـنـد و شعـارهـای دل انـگیـز بـدهــد … نــــــه …. 
در کـارش جـدی اسـت و بـرای خـوش آمـد مـردم صـحـبـت نـمـےکـنـد …
نـتـیــجـه در انـتــخـابـات بـرایـش مـهـم نـیـسـت … “می خواهد رای هایــــے که بـه او می دهنـد ، پــاک و بـدون شبـهـه بـاشد … این مسلـک کسانـے ست کـه تـکـلـیـف محـورنـد

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :