انسان برای دست یافتن به زندگی مطلوب بر پایه سبکی تعریف شده از آیین اسلام نیازمند شناخت لوازم این سبک برای رسیدن به غایت و مقصود است.
در کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی آمده است:
« برای دست یافتن به زندگی مطلوب بر پایه سبکی تعریف شده از آیین اسلام، انسان نیازمند شناخت لوازم این سبک برای رسیدن به غایت و مقصود است. عوامل زائد و هرزی که هر فرد ممکن است در طول زندگی خود با آنها مواجه شود، اگر از پیش در ذهن تعریف و شناخته شده و راه پیشگیری از آنها، مشخص باشد، می توان از بسیاری چالش های تنش زا انسان را محفوظ نگه داشته و او را در برابر این واقعه واکسینه نماید. شناخت بیماری های دل یکی از همین موارد است.
بیماری های دل عبارتند از: قساوت، کوری، رین (زنگار)، و…که برای آنها عواملی را برشمرده اند:

پیمان شکنی: خدای متعال فرمود: پس به سبب اینکه پیمانشان را شکستند لعنتشان کردیم و دل هایشان را سخت و حق ناپذیر گردانیدیم.(۱)

زیاده گویی: رسول خدا(ص) فرمود: به راستی زیاده گویی درغیر یادخدا دل را سخت می کند.(۲)

طولانی دانستن عمر: امیرالمومنان(ع) فرمود: زمان را دراز نپندارید(عمرتان را طولانی ندانید) که موجب قساوت دلتان می گردد، چنان که اگر کار بد، دیرپا شده و دوام یابد مایه قساوت می گردد.(۳)

لهو و لعب: رسول خدا(ص) فرمود: سه چیز موجب قساوت دل می شود: گوش سپردن به لهو، در پی شکار(تفریحی) رفتن، و رفت و آمد به دربار سلطان.(۴)

زیادی ثروت: امیرالمومنان (ع) فرمود: زیادی ثروت موجب تباهی دین و قساوت دل می شود.(۵)

نگاه به بخیل: امیرالمومنان (ع) فرمود: نگاه به بخیل قلب را سخت می کند.(۶)

گفت و گوی بی حاصل: امیرالمومنان (ع) فرمود: از گفت و گوهای بی حاصل و دشمنی بر حذر باشید که آن دو قلب ها را بیمار می کنند.(۷)

عشق غیر الهی: امیرالمومنان (ع) فرمود: هر کس به چیزی عشق(زمینی) بورزد چشمش کور و دلش بیمار می شود.(۸)

تکرار گناه و همنشینی با ثروتمندان خوشگذران: رسول خدا(ص) فرمود: چهار چیز دل را می میراند: گناه روی گناه و زیادی گفتگو با زنان و در افتادن با احمق، بدین گونه که تو بگویی و او بگوید در حالی که به خیر تن ندهد و همنشینی با مردگان. پرسیدند: ای رسول خدا! مردگان کیان اند؟ فرمود: هر توانگر خوشگذران.(۹)

خلوت با زنان و همنشینی با گمراهان: رسول خدا(ص) فرمود: چهار چیز مایه تباهی دل هاست: خلوت با زنان (نامحرم) و گوش سپردن به آنها و پذیرفتن رای آنها و همنشینی با مردگان. سوال شد: ای رسول خدا! مجالست با مردگان چگونه است؟ فرمود: مجالست با هر گمراه رویگردان از احکام الهی.(۱۰)

زیاد خندیدن: رسول خدا (ص) فرمود: از خنده فراوان برحذر باش که دل را می میراند.(۱۱)»

پی نوشت ها:
۱_(مائده، آیه ۱۳.)
۲_(بحارالانوار، جلد ۶۸، ص ۲۸۱.)
۳_(الخصال، ص ۶۲۲.)
۴_(الفقیه، ج ۴، ص ۳۶۶.)
۵_(تحف العقول، ص ۱۹۹.)
۶_(همان، ص۲۱۴)
۷_(الکافی، ج ۲، ص ۳۰۰.)
۸_(نهج البلاغه، خطبه ۱۰۹.)
۹_(الخصال، ص ۲۲۸.)
۱۰_(الامالی طوسی، ص ۸۳.)
۱۱_(همان، ص ۵۴۱.)

این خبر را به اشتراک بگذارید :