کمیته‌های دانشگاهیان، نخبگان، استان‌ها و دانشجویی ستاد جلیلی فعال شده و قرار است امشب در جلسه‌ای، برخی از مسئولان ستادها مشخص شوند.به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، کمیته‌های مختلف ستاد سعید جلیلی مشخص شد.در این ستاد، کمیته‌های دانشگاهیان، نخبگان، استان‌ها و دانشجویی فعال شده و همچنین قرار است امشب در جلسه‌ای، برخی از مسئولان ستادها نیز مشخص شوند.برنامه اقتصادی سعید جلیلی نیز بزودی اعلام خواهد شد.به گزارش فارس سعید جلیلی همزمان با آغاز فعالیت‌های انتخاباتی با برخی علمای تهران نیز دیدار خواهد داشت.وی همچنین آخر این هفته به اصفهان سفر می‌کند.

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :