شیعه آنلاین: اخبار رسیده از مکه مکرمه حاکی از آن است که شیخ «عبدالعزیز الشیبی» کلید دار خانه خدا صبح امروز (یکشنبه) در سن ۸۲ سالگی درگذشت.

«الشیبی» این سمت را ۱۶ سال پیش از شیخ «عاصم الشیبی» که از نزدیکان وی بوده، تحویل گرفت.

گفته می شود خاندان «الشیبی» بیش از ۱۵ قرن است که نسل اندر نسل وظیفه کلید داری کعبه را بر عهده می گیرند.

ناگفته نماند، درب خانه خدا هر سال یک روز، برابر با نهم ذی الحجه که امسال برابر خواهد بود با ۱۵ /۱۱ /۲۰۱۰ باز می شود تا پارچه مشکی روی خانه خدا تعویض شود.