۱- پرچم های سیاه شرق (خودمون) http://shargh.us/fa

۲- حماسه سیاسی سعید جلیلی http://www.hemasehsiyasi.com

۳- ستاد مقاومت رمز پیشرفت سعید جلیلی http://aghasaeed.com

۴- اتاق فکر حامیان دکتر سعید جلیلی http://masir1357.ir

۵- حیات طیبه http://www.drjalily.com

۶- حذر http://hezr85.blog.ir

۷- مطالبه http://motalebe.ir

۸- جنت نیوز http://www.jannat-news.com

۹- استقامت http://esteghamat.net

دوستان جدید

۱۰- تبیان http://tebyan1.com

۱۱-  ستادی برای مردی از دل مردم jalili1392.mihanblog.com

۱۲- شهید زنده saiedjalili.blogfa.com

برای اضافه شدن دوستان جدید چشم در راهیم …

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :