پایگاه خبری اینترنتی ” الرساله نت ” تصویر جدیدی از جنایت صهیونیست ها را نشان داد که در آن یک نظامی صهیونیستی تا دندان مسلح ، تفنگ خود را به سوی سینه یک کودک فلسطینی تنها کمتر از ۱۰ سال نشانه رفته در حالی که این کودک دست بسته است و حالت هایی از ترس و تشویش در چهره وی دیده می شود.

تجاوز صهیونیست ها در حق کودکان فلسطینی به تازگی به خصوص در منطقه سلوان در قدس اشغالی رو به افزایش است به گونه ای که نظامیان صهیونیستی به تازگی بیش از ۱۰۰ کودک فلسطینی را بازداشت کند.

یک روزنامه آمریکایی به نقل از پلیس اسرائیل نوشت: ” نیروهای اسراییلی هفته گذشته بیش از ۴۰ کودک فلسطینی زیر ۱۳ سال را بازداشت کردند. خانواده های کودکان بازداشت شده اعلام کردند که کوکانشان در خانه بازی می کردند که اسرائیلی ها آنان را بازداشت کردند.