این قوم لعین مرامشان نامردی ست
توهین به حجربن عدی بامعنی ست
امروز برای شیعیان روشن شد
از بابت چه مزار زهرا مخفی ست
علیرضا برات وند
.
شیعه تنها مدد از حضرت حیدر گیرد
از دل خاک چو حجربن عدی پر گیرد
در دفاع از حرم دختر مولا حتی
او کفن باز کند زندگی از سر گیرد
سید حمید رضا برقعی
.
گویند که جرم تو دفاع از مولاست
این جرم نباشد که حقیقت پیداست
گر چه شده نبش آن مزار پاکت
لیکن مزار تو درون دلهاست
هتک حرمت و نبش مزار صحابی نبی (ص) و یاور علی (ع)، تسلیت باد

شعر از: مجتبی دسترنج
.
باز قلب شیعیان خون گشته است
آسمان هم باز گلگون گشته است
نبش قبر کردند قبر یاور مولایمان
زین عزا مولا محزون گشته است
مجتبی دسترنج

این خبر را به اشتراک بگذارید :