پیامک روز معلم

آنکه خودش را تعلیم و تربیت می کند

بیشتر شایسته احترام است تا کسی که مردم را تعلیم و تربیت می کند.

امام علی (ع)

 منبع: نهج البلاغه، جکمت ۷۳

.

معلمی شغل نیست. عشق است. ذوق است.

ایثار و فداکاریست . اگر به عنوان شغل به آن می نگری رهایش ساز و اگر عشق توست ، بر تو مبارک

معلم شهید رجایی

.

ای معلم! یاد و هم نامت بخیر
یاد درس آب و بابایت بخیر
ای دبستانی ترین احساس من
بازگرد این مشقها را خط بزن!

محمد علی حریری جهرمی

.

معلم پارچه ی لطیف زر بفتی است با تار محبت و پود علم. (دکتر سنگری)

.

معلم امانت داری است که امانت او غیر از همه امانت هاست، انسان امانت اوست
امام خمینی(ره)

.

در میان صدقه هایی که مردم می دهند، هیچ صدقه ای ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیست
پیامبر اکرم(ص)
ای آینیه تمام نمای صداقت و محبت و ایثار هر روزت مبارک باد.

.

تا خدا بوده و هست ، معلم بوده و هست و هر روز ، روز معلم هست . معلمی هنر است ،
عشقی است آسمانی  . . .
روزت مبارک

.

اختصاصی پرچم های سیاه

این خبر را به اشتراک بگذارید :