درحالیکه تا چندروز آینده رهبر کاتولیک های جهان میهمان انگلیسی ها خواهد شد ،تبلیغات یک شرکت تولید بستنی که در آن یک راهبه بعنوان مبلغ بستنی به نمایش درآمده خشم مسیحیان را بهمراه داشته است.
http://mashreghnews.ir/images/News/dobey/17726_262.jpg
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :