۲۵ عضو شورای عالی نظام پزشکی امروز با رأی اعضای مجمع عمومی این سازمان انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، ۲۵ نفر اعضای شورای عالی نظام پزشکی امروز در ۶ گروه پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان، متخصصان علوم آزمایشگاهی، مامایی و لیسانسه های پروانه دار انتخاب شدند.

 در گروه پزشکان ۱۳ نفر منتخب شورای عالی نظام پزشکی به ترتیب عبارتند از : حسین قشلاقی(۱۳۲ رأی) ، محمد مهدی گلمکانی( با ۱۱۲ رأی)، اسماعیل ایدنی( با ۱۱۱ رأی)، انوش برزیگر( با ۱۰۴ رأی) ، محسن مصلی و عباسعلی جوادی ( هر کدام با ۱۰۰ رأی)، داریوش طاهرخانی( با ۹۴ رأی)، مصطفی مهرابی( ۹۴ رأی)، ضرغام صادقی( ۹۰ رأی)، علی اصغر پیوندی( ۸۸رأی) ، فرزاد فرقانی( ۸۶ رأی)، حسین بابایی( ۸۴ رأی) و ولی رستم زاده( با ۸۱ رأی).

 در گروه دندانپزشکی نیز به ترتیب بهنام عباسیان با ۱۲۶ رآی، نوید ناصری با ۱۰۸ رأی و عباسعلی خادمی با ۷۵ رأی انتخاب شدند.

 در گروه داروسازان نیز به ترتیب محمود فاضل با ۱۶۸ رأی، یدالله بهرامی با ۱۲۸ رأی و سید حمید خویی با ۱۲۳ رأی به شورای عالی نظام پزشکی راه یافتند.

 در گروه متخصصان علوم آزمایشگاهی نیز به ترتیب علی اکبر سید مهدی با ۱۰۳ رأی و محمد صاحب الزمانی با ۹۸ رأی برای ۴ سال به عنوان عضو شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شدند.

 در گروه ماماها نیز نوشین زنده زبان با ۹۷ رأی و کفایی با ۹۲ رأی انتخاب شدند.

 در گروه لیسانسه های پروانه دار مرتضی حیدری با ۱۱۱رأی و فرجود شکوهی با ۹۶ رأی به عنوان اعضای شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شدند.

 همچنین در گروه پزشکی محمدرضا خردمند، سعید پناهی، عبدالرحیم قلی زاده پاشا، ایرج خسرونیا و محمد مهدی مطهری به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

 در گروه مامایی نیز زهرا مدرسی، در گروره دندانپزشکان کاوه سیدان، در گروه داروسازان حجت الله یزدان شناس و در گروه لیسانسه های پروانه دار مهدی مداحی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :